online priem

cdg perunika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за контакти:

Уважаеми родители,

Имаме две съобщения за вас:

1.  За кандидатстващите за месечна целева помощ при затваряне на детската градина - служебни бележки от градината НЯМА да ви бъдат изисквани.

2. Във връзка с плащането на месечните такси:

по решение на общински съвет Габрово постоянна такса за м. XII НЯМА да дължите независимо от това дали и кога ще се отвори детската градина.

присъствената такса за м. XI можете  и трябва да платите  от 7 до 14.XII включително в часовете между 16 и 18 часа.

желателно е, който може да внесе таксата по банков път в Банка ДСК, BIC STSABGSF, сметка BG17STSA 93003172336090, основание - такса м. XI. 2020г, двете имена на детето и групата.

списъци с дължимите суми ще ви бъдат предоставени предварително.

Умоляваме ви да бъдете точни с плащането пред вид необходимостта от приключване на финансовата 2020 година до 20.XII.2020 г.