online priem

cdg perunika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за контакти:

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА” 1- ГАБРОВО

бул. „Столетов” № 54, тел. 066 805 128

 

                                                                                                                   Утвърдил:

                                                                                                                                       Емилия Дечева 

                                                                                                                                       Директор на ДГ „Перуника”

 

ПЛАН ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДАТА

І. Разделяне на група на подгрупи - прави се за следващ ден при следните ситуации:

- децата в групата са повече от допустимото и има свободни помещения, в

които да пребивават;

- децата са малко на брой и чрез подгрупи могат да допълнят допустимия брой

деца в други групи;

1. Учителите правят предложение на директора за броя на деца в подгрупите, конкретните деца за всяка подгрупа, и мястото на пебиваване и приемане на подгрупата.

2. Учителите уведомяват по телефона лично всеки родител за промяната от предишния ден.

3. Директорът издава заповед за промяната на организацията от деня, следващ издаването й.

4. Директорът прави промяна на графика на работа на персонал, с който запознава служителите.

ІІ. Определяне и разделяне на дворните площи по групи:

ДГ „Перуника“- база 1

1.   Децата от всяка група играят на своята площадка с изключение на ПГ6. Децата от ПГ6 играят на беседката и алеята пред нея.

2. Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група.

ДГ „Перуника“- база 2

1.   Децата от всяка група играят на своята площадка

2. Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група.

ІІІ. Осигуряване на помещение за изолация при съмнение/ случай на COVID -19

ДГ „Перуника“- база 1 и база 2

1. За такова помещение се определя медицинския кабинет.

2. При изолиране на дете, с него до идването на родителите, да остане медицинския специалист.

3. При изолиране на възрастен- да не се допускат външни лица до напускане на детската градина на лицето, като медицинският специалист следи при нужда състоянието му при спазване на противоепидемиологичните изисквания.

3. След напускане стаята се дезинфекцира с разтвор с по- голям процент на дезинфектант.

ІV. Осигуряване на помещение за преобличане на персонала.

ДГ „Перуника“- база 1

За преобличане на персонала се използват следните помещения:

- ресурсен кабинет;

- физкултурен салон;

Не се допуска влизането с външни дрехи и обувки в останалите помещения на групата.

ДГ „Перуника“- база 2

За преобличане на персонала се използват следните помещения:

- стая на помощния персонал;

- свободна занималня на 2 етаж;

Не се допуска влизането с външни дрехи и обувки в останалите помещения на групата.

V. Движение в сградата и откритите дворни пространства.

1. Влизането на външни лица, в т. ч. родители, в сградата е забранено.

2. Таксите се заплащат в дните от 1- во до 10- то число на месеца с работно време на касиер - домакина. На трите входа на база 1 касиер-домакинът ще събира такси по график, с който ще бъдат запознати родителите от всяка група

3. При излизане на двора или прибиране от двора в групата, да не се допуска струпване на деца и персонал от две групи. При излизане да се договаря с колегата по телефона времето за придвижване по коридорите. При влизане учителят се съобразява с придвижването на другата група.

4. При приемане и издаване на децата, родителите изчакват ако се наложи на отстояние 2 м. от другите чакащи родители. Задължение да напомня за това има приемащия персонал.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА” – ГАБРОВО

бул. „Столетов” 54, тел. 805 128; 808 217

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В 1 ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

1. Срокът за прием на документи за постъпване на деца в първа група се удължава до 20.05.2020 година пред вид възникналите обстоятелства и извънредното положение.
2. Списъци с имената на приетите деца ще бъдат поставени на всички входове на детската градина, както и на входа на детска ясла „Първи юни“ на 22.05.2020 година.
3. Приемът ще се осъществява по рада на НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово https://gabrovo.bg/files/OBS/np/290916/zodg.pdf
4. Заявлението може да бъде попълнено електронно, в сайта на детската градина, от там то автоматично ще бъде изпратено на електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ЩЕ ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Публикуваме график на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година.
2. Удостоверенията за завършена подготвителна група ще бъдат получени в установения срок – 31.05.2020 година. За реда и начина на получаване ще бъдете уведомени както на сайта на детската градина, така и във фейсбук групите.


ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2020/2021 година

  1. ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ

 

I класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи кла

27 май 2020 година

От 11,00 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

31 май 2020 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

5 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

8 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

10 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.


 

II класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

11 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

12 юни 2020 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

13 юни 2020 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

15 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

16 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

18 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.


 

III класиране

 

Дата

Дейности по приема

1

19 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

20 юни 2020 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затварявен на системата

22 юни 2020 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

23 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

24 юни 2020 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

25 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/отказват.

  1. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Дата

Дейности по приема

1

26 юни 2020 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

От 29 юни 2020 година

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, където има свободни места

 

За повече информация – тел. 066 805 128, 0878 493055, Емилия Дечева