logo

Свободни места в ДГ „Перуника“ за учебната 2023/2024г

БАЗА 1

За деца, родени през 2019г или 2020г - 7

За деца, родени през 2017 г. или 2018 г. - 5

БАЗА 2

За деца, родени през 2019 или 2020г - 14

За деца, родени през 2017 г. или 2018 г. - 7

Информацията е актуална към 15.06.2023 г.