ДЕТСКА  ГРАДИНА “ПЕРУНИКА”- ГР. ГАБРОВО

 

 

                   Утвърдил:

                     Д.Минчева

                                                   Директор на ДГ „Перуника”

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ

/УЧЕБНО ВРЕМЕ/

3- 4 годишни

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

педагогически ситуации и допълнителни форми

06:30ч. – 08:30ч.

Прием

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

08:30ч – 09:00ч.

Сутрешна закуска

 

9:00ч – 10:00ч.

 
 • педагогически ситуации и допълнителни форми

10:00ч - 10:30ч

Междинна закуска – плод

 

10:30ч – 11,45ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Разходки и игри на открито

Допълнителни двигателни и приложни дейности

Занимания /дейности/ по избор на децата

Индивидуални занимания с деца

Празници и развлечения за децата

Работа по групи в извънучебни дейности

11:30ч - 12.45ч.

11:45ч– 12.45ч.

Обяд – 1 група

Обяд – 2 група

Тоалет и подготовка за сън

12:45ч.– 15:30ч.

 

Следобеден сън

 

15:30ч – 16,00ч.

 

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16:00ч – 16:30ч.

Следобедна закуска

 

16:30 – 18:30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Игри в занималнята или на двора

Свободни дейности по интереси

5- 6 годишни

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

педагогически ситуации и допълнителни форми

06:30ч – 08:30ч.

Прием

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

08:30ч – 09:00ч.

Сутрешна закуска

 

09:00ч – 10:15ч.

 
 • педагогически ситуации и допълнителни форми

10:15ч - 10:30ч.

Междинна закуска – плод

 

10:30ч – 12:00ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Разходки и игри на открито

Допълнителни двигателни и приложни дейности

Занимания /дейности/ по избор на децата

Индивидуални занимания с деца

Празници и развлечения за децата

Работа по групи в извънучебни дейности

12:00ч – 13:00ч.

Обяд

Тоалет и подготовка за сън

13:00ч – 15:30ч.

 

Следобеден сън

 

15:30ч – 16:00ч.

 

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16:00ч – 16:30ч.

Следобедна закуска

 

16:30ч - 17:00ч

 

Педагогически ситуации и допълнителни форми

17:00ч– 18:30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Игри в занималнята или на двора

Свободни дейности по интереси

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ

/НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ/

3- 4 годишни

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

допълнителни форми

6:30ч – 8:30ч.

Прием

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

8:30ч – 9:00ч.

Сутрешна закуска

                         

09:00 – 10:00ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Допълнителни двигателни и приложни дейности

Занимания/Дейности по избор на децата

Индивидуални занимания с деца

10:00ч - 10:30ч

Междинна закуска – плод

 

10:30ч – 11:45ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Разходки и игри на открито

Допълнителни двигателни и приложни дейности

Занимания /дейности/ по избор на децата

Индивидуални занимания с деца

Празници и развлечения за децата

Работа по групи в извънучебни дейности

11:30ч - 12.45ч.

11:45ч– 12.45ч.

Обяд – 1 група

Обяд – 2 група

Тоалет и подготовка за сън

12:45ч.– 15:30ч.

 

Следобеден сън

 

15:30ч – 16:00ч.

 

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16:00ч - 16.30ч

Следобедна закуска

 

16:30ч– 18:30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Игри в занималнята или на двора

Свободни дейности по интереси

5- 6 годишни

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

допълнителни форми

6:30ч – 8:30ч.

Прием

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

8:30ч – 9:00ч.

Сутрешна закуска

 

9,00 – 10,00ч.

 
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:
 • Допълнителни двигателни и приложни дейности
 • Занимания/Дейности по избор на децата
 • Индивидуални занимания с деца

10:00ч - 10:30ч

Междинна закуска – плод

 

10:30ч – 12:00ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Разходки и игри на открито

Допълнителни двигателни и приложни дейности

Занимания /дейности/ по избор на децата

Индивидуални занимания с деца

Празници и развлечения за децата

Работа по групи в извънучебни дейности

12:00ч – 13:00ч.

Обяд

Тоалет и подготовка за сън

13:00ч – 15:30ч.

 

Следобеден сън

 

15:30ч – 16:00ч.

 

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16:00ч – 16:30ч.

Следобедна закуска

 

16:30 –18,30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

Игри в занималнята или на двора

Свободни дейности по интереси