ДЕТСКА  ГРАДИНА “ПЕРУНИКА”-ГР.ГАБРОВО

 

 

                   Утвърдил:

                     Д.Минчева

                                                   Директор на ДГ „Перуника”

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН

/УЧЕБНО ВРЕМЕ/

3- 4 годишни

 

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

педагогически ситуации и допълнителни форми

6,30 – 8,30ч.

Прием

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

8,30 – 9,00ч.

Сутрешна закуска

                         

9,00 – 10,00ч.

 
 • педагогически ситуации и допълнителни форми
 •  Междинна закуска – плод

10,00 – 11,45ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Разходки и игри на открито/Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/ Празници и развлечения за децата/ Работа по групи в извънучебни дейности

11,45– 12,45ч.

Обяд

 

12,45ч.– 15,30ч.

 

Следобеден сън

Следобеден сън/ Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

15,30 – 16,00ч.

Следобедна закуска

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16,00 – 16,30ч.

 

Педагогически ситуации и допълнителни форми

16,30 – 18,30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Игри в занималнята или на двора/ Свободни дейности по интереси/

5- 6 годишни

 

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

педагогически ситуации и допълнителни форми

6,30 – 8,30ч.

Прием

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

8,30 – 9,00ч.

Сутрешна закуска

 

9,00 – 10,30ч.

 
 • педагогически ситуации и допълнителни форми
 • Междинна закуска – плод

10,30 – 12,00ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Разходки и игри на открито/Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/ Празници и развлечения за децата/ Работа по групи в извънучебни дейности

12,00 – 12,45ч.

Обяд

 

13,00 – 15,30ч.

 

Следобеден сън

Следобеден сън/ Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

15,30 – 16,00ч.

Следобедна закуска

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16,00 – 16,30ч.

 

Педагогически ситуации и допълнителни форми

16,30 – 18,30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Игри в занималнята или на двора/ Свободни дейности по интереси/

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ

/НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ/

3- 4 годишни

 

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

допълнителни форми

6,30 – 8,30ч.

Прием

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

8,30 – 9,00ч.

Сутрешна закуска

                         

9,00 – 10,00ч.

 
 • допълнителни форми
 •  Междинна закуска – плод

10,00 – 11,45ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Разходки и игри на открито/Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/ Празници и развлечения за децата/ Работа по групи в извънучебни дейности

11,45– 12,45ч.

Обяд

 

12,45ч.– 15,30ч.

 

Следобеден сън

Следобеден сън

15,30 – 16,00ч.

Следобедна закуска

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16,00 – 18,30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Игри в занималнята или на двора/ Свободни дейности по интереси/

 

5- 6 годишни

 

Времево разписание

Фиксирани

 

Нефиксирани-

допълнителни форми

6,30 – 8,30ч.

Прием

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ:

 • Занимания по интереси и по избор на децата
 • Утринно раздвижване

8,30 – 9,00ч.

Сутрешна закуска

 

9,00 – 10,30ч.

 
 • Допълнителни форми
 • Междинна закуска – плод

10,30 – 12,00ч.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Разходки и игри на открито/Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/ Празници и развлечения за децата/ Работа по групи в извънучебни дейности

12,00 – 12,45ч.

Обяд

 

13,00 – 15,30ч.

 

Следобеден сън

Следобеден сън/ Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

15,30 – 16,00ч.

Следобедна закуска

Допълнителни форми ФК- подвижни игри

16,00 –18,30ч.

Изпращане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ: Игри в занималнята или на двора/ Свободни дейности по интереси/