Основни дейности са педагогическите ситуации по образователни направления.

Осъществяват се по Програмна система „'Чуден свят“и годишни тематични разпределения, изготвени от учителите

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ПЪРВА ГРУПА - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

1.Математика

2. Музика

 

1.Български език

и литература

2. Изобразително

изкуство

следобед

1.Физическа култура

1.Констриране 

и технологии

2. Музика

1.Изобразително 

изкуство

2. Физическа култура

 

ВТОРА ГРУПА - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Български език

и литература

2.Околен

свят

следобед

1.Физическа култура

1. Математика

2. Музика

следобед

1.Изобразително

изкуство

1. Български език и литература

2. Изобразително

изкуство

следобед

1.Физическа

култура

1. Околен свят

2.Музика

1. Конструиране

и технологии

2.Физическа

култура

 

 

ВТОРА А ГРУПА/разновъзрастови 3-4г 4-5г/ -База 2

понеделник       вторник       сряда          четвъртък петък

1.Български език

и литература
2. Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Математика

2.Околен свят

 

следобед

1.Физическа култура 

 

 

 

 

   1.Български език

и литература
2.Музика
3.Изобразително

изкуство

 

 

 

 

 

 

 

1.Околен свят
2.Конструиране и

технологии

 

 

следобед

1. Физическа
култура

 

 

 

 

 

 

1.Изобразително 

изкуство
2.Физическа
култура

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТА ГРУПА и ТРЕТА А  ГРУПА /разновъзрастови 4-5г и 5-6-г/ - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят
2. Изобразително изкуство

следобед

1. Физическа
култура

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Математика
2. Музика
3. Физическа култура

следобед

1.Български език

и литература

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Български език и литература
2. Конструиране и технологии

следобед

1.Конструиране и технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6г

1. Математика
2. Музика
3. Физическа култура

4-5г.

1.. Музика
2. Физическа култура

следобед

1. Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

1. Български език и литература
2. Околен свят

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА  ГРУПА  - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1.Околен свят
2.Математика

следобед
1.Изобразително
изкуство

 

 

1.Български език
и литература
2.Музика
3.Физическа
култура

следобед
1. Конструиране
и технологии

1.Математика
2.Изобразително
изкуство

следобед
1. Български език
и литература

 

 

1.Околен свят
2.Български език
и литература
3.Музика

следобед
1.Физическа култура

 

 

1.Конструиране
и технологии
2.Математика

следобед
1.Физическа култура

 

 

 

ЧЕТВЪРТА А ГРУПА  -База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1.Околен свят

2.Изобразително

изкуство

следобед
1. Физическа
култура

2.Български език

и литература 

 

 

1.Музика

2.Математика
3.Физическа

култура

следобед
1.Математика

 

 

 

1. Български език
и литература
2.Конструиране
и технологии

следобед
1.Конструиране

 и технологии

 

 

 

1. Математика
2.Физическа
култура
3.Музика

следобед
1.Изобразително 

изкуство

 

 

1.Български език

и литература
2.Околен свят

следобед
1.Български език

и литература

 

 

 

ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА /разновъзраствова 5-6 и 6-7г/ - База 2

понеделник вторник сряда четвъртък петък


1.Околен свят
2.Музика

3.Математика

следобед
1.Български език и

литература

 

1.Български език и 

литература
2.Физическа култура

следобед
1.Изобразително

изкуство

 

 

1.Околен свят
2. Музика

3.Математика

следобед
1. Конструиране
и технологии

 

1.Изобразително

изкуство

2.Физическа култура

следобед
1.Математика

 

1.Български език
и литература
2.Конструиране

и технологии

следобед
1.Физическа
култура