Основни дейности са педагогическите ситуации по образователни направления.

Осъществяват се по Програмна система „'Чуден свят“и годишни тематични разпределения, изготвени от учителите

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

ПЪРВА ГРУПА  "Пчелички" - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

1.Математика

2. Музика

 

1.Български език

и литература

2. Изобразително

изкуство

следобед

1.Физическа култура

1.Констриране 

и технологии

2. Музика

1. Изобразително 

изкуство

2. Физическа култура

следобед

1. Музика

 

ВТОРА ГРУПА "Смехорани" - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

3. Конструиране и технологии

1. Математика

2. Изобразително изкуство

3. Музика

 

1. Български език и литература

2. Изобразително изкуство

следобед

1.Физическа

култура

1. Български език и литература

2. Музика

1. Околен свят

2. Физическа култура

следобед

1. Музика


 

 

ВТОРА "А" ГРУПА "Тигърчета" - База 1

понеделник       вторник       сряда          четвъртък петък

1. Околен свят

 2. Физическа култура

3. Конструиране и

технологии

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Математика

2. Музика

 

 

 

 

 

 

   1. Български език

и литература
 
2. Изобразително

изкуство

 

следобед

1.Физическа

култура

 

 

 

 

 

 

1. Български език

и литература

2. Музика

 

 


 

 

 

 

 

 

1. Околен свят

2. Физическа култура

3. Изобразително

изкуство

 

следобед

1. Музика

 

 

 

 

 

ВТОРА "Б" ГРУПА "Пинокио" - База 2

понеделник вторник сряда четвъртък петък
 1. Български език и литература

 2. Музика

 

 

 

 

 

 

 

1. Математика 

 2. Околен свят

 

следобед

 1. Физическа култура

 

 

 

 

 

1. Български език и литература

2. Музика

3. Изобразително изкуство

 

следобед

1. Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Околен свят

2. Конструиране и технологии

 

следобед

2. Физическа култура

 

 

 

 

 

1. Изобразително изкуство

 2. Физическа култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТА  ГРУПА "Звездички" -  База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Изобразително изкуство

3. Физическа култура

следобед


1. Конструиране и технологии 

 

 

1. Математика
2. Музика

следобед

3. Физическа
култура

1. Български език
и литература

 2. Музика

следобед

3. Физическа
култура



 

1. Математика

2. Конструиране
и технологии

3. Физическа култура

 

 

1.Околен свят
2. Български език
и литература

3. Музика

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА "Слънчица" - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят

2. Български език
и литература


следобед


1. Физическа
култура

 

 

 

1. Математика

 

2. Физическа култура


3. Музика

следобед

1. Конструиране и технологии

 

 

 

1. Околен свят
2. Изобразително изкуство

3. Музика

следобед

1. Български езики литература

 

 

 

 

1. Математика
2. Физическа
култура

3. Музика

следобед

1. Изобразително изкуство

 

1. Български език и литература
2. Конструиране
и технологии

следобед 

1. Математика 

 

ЧЕТВЪРТА "А" ГРУПА "Родолюбче" - База 1

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Български език и 

литература


2. Околен свят

3. Изобразително

изкуство

 

следобед
1. Физическа култура

 

   1. Математика

2. Физическа култура

1. Български език и

литература


следобед
1. Музика

 

 1. Физическа
култура 
2. Български език
и литература

следобед
1. Околен свят

 

1. Математика

2. Конструиране
и технологии

3. Музика


следобед

1. Конструиране и технологии


 .

1.Изобразително

изкуство
2. Музика

следобед

1. Математика

 ЧЕТВЪРТА "А" ГРУПА "Звънче" - База 2

 понеделник  вторник  сряда  четвъртък  петък

 1. Околен свят

 2. Математика

следобед

1. Български езики литература

 1. Български език
и литература

2. Физическа
култура

следобед

1. Изобразително изкуство

1. Околен свят

2. Музика

следобед

1. Конструиране и технологии

1. Изобразително изкуство

2. Физическа култура

следобед

1. Математика

 

1. Български език и литература
2. Конструиране
и технологии

следобед
1. Физическа
култура