ПЪРВА ГРУПА ''ПЧЕЛИЧКИ'' /3г./- БАЗА 1 – 23 деца

Учители:

Красимира Иванова Александрова

Еника Енчева Иванова

Помощник-възпитател:

Мария Тотева Трифонова

 

ГРУПИ

ВТОРА ГРУПА – ''СМЕХОРАНИ'' /4г./ - БАЗА 1 – 26 деца

Учители:

Галя Славчева Иванова

Диана Костадинова Христова

Помощник-възпитател:

Зоя Гоева Гоева

 

ВТОРА "А" ГРУПА ''ТИГЪРЧЕТА'' - / 4 г./  – БАЗА 1 – 26 деца

Учители:

Розалина Рангелова Ангелова

Десислава Пламенова Раева

Помощник-възпитател:

Павлина Димова Андреева

 

ВТОРА "Б" ГРУПА  "ПИНОКИО"– РАЗНОВЪЗРАСТОВА /3-5г/– БАЗА 2 – 12 деца

Учители:

Светла Колева Башева

Теодора Димитрова Матеева

Помощник-възпитател:

Юлия Иванова Даначева

 

ТРЕТА ГРУПА ''ЗВЕЗДИЧКИ'' /5г./ - БАЗА 1 - 24 деца

Учители:

Мария Събева Дженкова

Женя Петрова Петрова-Салим

Помощник-възпитател:

Евелина Александрова Иванова

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА ''СЛЪНЧИЦА''  /6г./– БАЗА 1 – 22 деца

Учители:

Маргарита Пенчева Голчева

Цветомира Милчева Кузманова

Помощник-възпитател:

Русанка Иванова Иванова

 

ЧЕТВЪРТА ''А'' ГРУПА "РОДОЛЮБЧЕ"  /6г./– БАЗА 1 – 23 деца

Учители:

Екатерина Любомирова Петрова

Теодора Генкова Тодорова

Помощник-възпитател:

Боряна Стефанова Маркова

 

ЧЕТВЪРТА "Б" ГРУПА "ЗВЪНЧЕ"– РАЗНОВЪЗРАСТОВА /5-7г./ БАЗА 2 – 18 деца

Учители:

Красимира Ненчева Николова

Ана Георгиева Евтимова

Помощник-възпитател:

Петя Станчева Мечева-Сярова