ГРУПИ

ПЪРВА ГРУПА – ''СМЕХОРАНИ'' /3г./ - БАЗА 1 – 26 деца

Учители:

Галя Славчева Иванова

Диана Костадинова Христова

Помощник-възпитател:

Зоя Гоева Гоева

 

ПЪРВА "А" ГРУПА ''ТИГЪРЧЕТА'' - РАЗНОВЪЗРАСТОВА – БАЗА 1 – 26 деца

Учители:

Розалина Рангелова Ангелова

Десислава Пламенова Раева

Помощник-възпитател:

Павлина Димова Андреева

 

ВТОРА ГРУПА ''ЗВЕЗДИЧКИ'' /4г./ - БАЗА 1 - 26 деца

Учители:

Мария Събева Дженкова

Женя Петрова Петрова-Салим

Помощник-възпитател:

Евелина Александрова Иванова

 

ВТОРА "А" ГРУПА  "ПИНОКИО"– РАЗНОВЪЗРАСТОВА /3-4г/– БАЗА 2 – 21 деца

Учители:

Светла Колева Башева

Теодора Димитрова Матеева

Помощник-възпитател:

Юлия Иванова Даначева

 

ТРЕТА ГРУПА ''СЛЪНЧИЦА'' /5г./– БАЗА 1 – 22 деца

Учители:

Маргарита Пенчева Голчева

Цветомира Милчева Кузманова

Помощник-възпитател:

Русанка Иванова Иванова

 

ТРЕТА ''А'' ГРУПА "РОДОЛЮБЧЕ" /5г./– БАЗА 1 – 23 деца

Учители:

Екатерина Любомирова Петрова

Теодора Генкова Тодорова

Помощник-възпитател:

Боряна Стефанова Маркова

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА ''ПЧЕЛИЧКИ'' /6г./- БАЗА 1 – 26 деца

Учители:

Красимира Иванова Александрова

Еника Енчева Иванова

Помощник-възпитател:

Мария Тотева Трифонова

 

ЧЕТВЪРТА "А" ГРУПА "ЗВЪНЧЕ"– РАЗНОВЪЗРАСТОВА /5-6Г/ БАЗА 2 – 14 деца

Учители:

Красимира Ненчева Николова

Ана Георгиева Евтимова

Помощник-възпитател:

Петя Станчева Мечева-Сярова